Lấy ngày hiện tại trong MySQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách truy vấn dữ liệu khớp với ngày hiện tại sử dụng các hàm về ngày tháng có sẵn trong MySQL. Lấy dữ liệu của ngày hiện tại Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn lấy dữ liệu từ một bảng với cột ngày tháng là hôm…

Thay đổi timezone trong Linux sử dụng command line

Có nhiều cách khác nhau để quản lý time trong Linux. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi localtime sang timezone chính xác cho server. Vị trí file localtime File /ect/localtime xác định time hiện tại của server. File này có thể là liên kết hoặc là bản copy từ file…