Hướng dẫn xóa các dữ liệu trùng lặp trong MySQL

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các cách để xóa dữ liệu trùng lặp trong MySQL. Ở bài viết trước, chúng ta đã biết cách tìm ra các dữ liệu trùng lặp. Và khi đã tìm được dữ liệu trùng lặp thì chúng ta sẽ xóa chúng đi để làm sạch database. Chuẩn…

So sánh hai bảng trong MySQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn so sánh 2 bảng để tìm ra các bản ghi khác nhau. Trong data migration chúng ta thường so sánh 2 bảng để tìm ra các bản ghi không khớp nhau. Ví dụ, chúng ta có 1 database mới với schema khác với database cũ. Nhiệm vụ là…