Hướng dẫn xóa các dữ liệu trùng lặp trong MySQL

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các cách để xóa dữ liệu trùng lặp trong MySQL. Ở bài viết trước, chúng ta đã biết cách tìm ra các dữ liệu trùng lặp. Và khi đã tìm được dữ liệu trùng lặp thì chúng ta sẽ xóa chúng đi để làm sạch database. Chuẩn…

Hướng dẫn tìm các bản ghi trùng lặp trong MySQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tìm các dữ liệu trùng lặp trong 1 hoặc nhiều cột. Mở đầu Trùng lặp dữ liệu xảy ra rất nhiều trong database với nhiều lý do khác nhau. Việc tìm ra dữ liệu trùng lặp là 1 nhiệm vụ quan trọng mà bạn phải đối mặt…