Hướng dẫn thay đổi MySQL Storage Engine

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách kiểm tra storage engine của bảng và cách thay đổi giữa các loại storage engine với nhau. MySQL hỗ trợ nhiều loại storage engine với đặc tính và khối lượng lưu trữ khác nhau. Ví dụ với InnoDB thì hỗ trợ transaction trong khi MyISAM thì không…

Sao chép database trong MySQL sử dụng mysqldump

Ở bài viết trước hướng dẫn các bạn cách sao chép dữ liệu của bảng. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sao chép database trong cùng 1 server hoặc từ 2 server khác nhau. Sao chép database trong cùng server Các bước để sao chép database: Tạo mới database bằng lệnh CREATE…

Sao chép dữ liệu bảng trong MySQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sao chép các bảng trong cùng 1 database hoặc từ 2 database khác nhau sử dụng CREATE TABLE và SELECT. MySQL copy table sang 1 table mới Sao chép dữ liệu từ 1 bảng sang 1 bảng mới rất có ích trong 1 số trường hợp như…