Serials Javascript Style Guide – Objects

Objects 3.1 No new Sử dụng cú pháp nguyên thủy khi tạo mới 1 object. eslint: no-new-object // bad const item = new Object(); // good const item = {}; 3.2 Computed properties Sử dụng computed property names khi tạo mới object với tên thuộc tính động. Tại sao ư? Tập trung định nghĩa các…

Serials Javascript Style Guide

Chào các bạn, có lẽ Javascript quá quen thuộc với mọi người và những sức mạnh cũng như đóng góp của JS cho nền công nghệ thế giới như thế nào rồi phải không. JS từ thuở sơ khai là ngôn ngữ script chỉ dành riêng cho phía client và chạy dưới browser, giờ đây…