Giới thiệu và cách sử dụng MySQL Recursive CTE

Giới thiệu và cách sử dụng MySQL Recursive CTE Bài viết này sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách sử dụng MySQL recursive CTE để duyệt dữ liệu phân cấp. Chú ý rằng [common table expression (CTE)]() chỉ được sử dụng từ MySQL phiên bản 8.0. Do đó hãy chắc chắn là bạn…