Highlight code trong Markdown

Khi sử dụng Markdown, chúng ta có thể highlight các code block một cách dễ dàng. Với các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Cú pháp để highlight code block rất dễ sử dụng, như ở dưới đây “`ngon_ngu_su_dung code ở đây… “` Ví dụ khi code với ruby, “`ruby def index puts “hello world”…

Hướng dẫn cài đặt Jenkin trên CentOS 6.8

Cài đặt các gói phụ thuộc của jenkins B1: Cập nhật hệ thống sudo yum install epel-release sudo yum update B2: Cài đặt JAVA sudo yum install java-1.8.0-openjdk.x86_64 Kiểm tra version java -version Cần phải set 2 biến môi trường là: JAVA_HOME JRE_HOME Cần backup file profile trước: sudo cp /etc/profile /etc/profile.bak Cài đặt biến…

Vòng đời của một docker container

Vòng đời của một docker container Hình dưới đây mô tả vòng đời của một docker container, từ lúc create, run cho đến destroy Một số các CLI commands cơ bản khi làm việc với docker containers Create container Tạo mới một container, chỉ rõ image tương ứng. Docker sẽ được khởi động sau. docker…

Hướng dẫn dùng interval trong MySQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách dùng interval value để thực hiện tính toán với date và time. Giới thiệu về MySQL interval values MySQL interval values được sử dụng phần lớn để tính toán date và time. Cách dùng như biểu thức sau: INTERVAL expr unit Theo sau từ khóa INTERVAL là…

CategoriesUncategorized

Một số thói quen không tốt cho lập trình viên

Lập trình viên đang được săn đón. Nhu cầu thị trường việc làm rất cao, nên thu nhập nói chung cao hơn mặt bằng chung. Nhưng vài thói quen không tốt sẽ là thảm họa cho tương lai nghề nghiệp, sức khoẻ, và các mối quan hệ. 1. Không tập thể dục Hại sức khỏe…

CategoriesUncategorized

Serials Javascript Style Guide – Properties

Properties 12.1 Dot Luôn sử dụng kí hiệu dấu chấm . để truy xuất các thuộc tính. eslint: dot-notation const luke = { jedi: true, age: 28, }; // bad const isJedi = luke['jedi']; // good const isJedi = luke.jedi; 12.2 Bracket Sử dụng kí hiệu dấu ngoặc vuông [] khi truy xuất thuộc tính…

CategoriesUncategorized

Serials Javascript Style Guide – Iterators and Generators

Iterators and Generators 11.1 Nope Không sử dụng các vòng lặp. Khuyến khích sử dụng các higher-order functions thay vì các vòng lặp như for-in or for-of. eslint: no-iterator no-restricted-syntax Tại sao ư? Hãy hiểu đây là quy tắc bất di bất dịch. Vì việc hàm thuần túy trả về giá trị luôn dễ hơn…

CategoriesUncategorized

Serials Javascript Style Guide – Modules

Modules 10.1 Use them Luôn sử dụng module (import/export). Tại sao ư? Modules là tương lại vì vậy hãy bắt đầu sử dụng ngay bây giờ. // bad const AirbnbStyleGuide = require('./AirbnbStyleGuide'); module.exports = AirbnbStyleGuide.es6; // ok import AirbnbStyleGuide from './AirbnbStyleGuide'; export default AirbnbStyleGuide.es6; // best import { es6 } from './AirbnbStyleGuide'; export default es6;…

CategoriesUncategorized

Thay đổi timezone trong Linux sử dụng command line

Có nhiều cách khác nhau để quản lý time trong Linux. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi localtime sang timezone chính xác cho server. Vị trí file localtime File /ect/localtime xác định time hiện tại của server. File này có thể là liên kết hoặc là bản copy từ file…

CategoriesUncategorized

Serials Javascript Style Guide – Classes & Constructors

Classes & Constructors 9.1 Use class Luôn sử dụng class. Tránh thao tác trực tiếp prototype. Tại sao ư? class ngắn gọn và dễ hiểu hơn. // bad function Queue(contents = []) { this.queue = […contents]; } Queue.prototype.pop = function () { const value = this.queue[0]; this.queue.splice(0, 1); return value; }; // good class Queue…

CategoriesUncategorized