Tìm hiểu cơ bản lệnh ln trong Linux

Lệnh ln sẽ tạo 1 liên kết tới 1 file hay thư mục trên hệ thống linux Khi làm việc với linux, chắc hẳn bạn sẽ thấy rất nhiều file được “ln”. Ví dụ khi chạy lệnh ll /etc/ các bạn sẽ thấy … lrwxrwxrwx 1 root root 7 Dec 5 2018 rc -> rc.d/rc…

Hiển thị danh sách users trong linux

Khi làm việc với Linux, có lẽ hơi khó khăn cho người dùng trong việc xem danh sách các users đã tồn tại trên hệ thống. Việc sử dụng các command như tạo mới, xóa hay list các users logged in thì khá đơn giản rồi. Nhưng còn command để show ra các users thì…

Giới thiệu và cách sử dụng CTE trong MySQL

Giới thiệu MySQL CTE Bài viết này hướng dẫn cách sử dụng MySQL common table expression (MySQL CTE) để xây dựng các queries phức tạp theo một cách dễ đọc hơn. Tính năng common table expression (CTE) được sử dụng từ version 8.0. Vì vậy các bạn nên cài đặt MySQL 8.0 để thực hiện…

Download MySQL Sample Database

Download MySQL Sample Database Mục đích sử dụng dữ liệu mẫu để dùng cho các bài hướng dẫn trên website một cách nhanh chóng và hiệu quả. Database có tên classicmodels là thông tin của các hãng xe cổ điển với đầy đủ thông tin như nhân viên, khách hàng, hóa đươn, … Dữ liệu…

Đừng bao giờ phán xét bất kỳ ai

Đừng bao giờ phán xét bất kì ai…..bởi chúng ta không bao giờ biết cuộc sống của họ như thế nào và những gì họ đang trải qua… Một bác sĩ bước rất vội vào bệnh viện sau khi anh ấy nhận cuộc gọi về một ca phẫu thuật khẩn cấp. Người bác sĩ thay…

Hướng dẫn sử dụng Yarn cơ bản

Tạo mới một project yarn init Thêm 1 dependency yarn add [package] yarn add [package]@[version] yarn add [package]@[tag] Thêm dependency vào các group dependencies khác nhau Thêm vào các dependency tương ứng devDependencies, peerDependencies, và optionalDependencies: yarn add [package] –dev yarn add [package] –peer yarn add [package] –optional Cập nhật dependency yarn upgrade [package] yarn…

Serials Javascript Style Guide – Type

1. Types 1.1 Primitives Khi bạn truy cập vào 1 primitive type thì có nghĩa là bạn đang làm việc trực tiếp với giá trị của nó. Một số primitive type: string number boolean null undefined symbol const foo = 1; let bar = foo; bar = 9; console.log(foo, bar); // => 1, 9 Lưu…

Serials Javascript Style Guide

Chào các bạn, có lẽ Javascript quá quen thuộc với mọi người và những sức mạnh cũng như đóng góp của JS cho nền công nghệ thế giới như thế nào rồi phải không. JS từ thuở sơ khai là ngôn ngữ script chỉ dành riêng cho phía client và chạy dưới browser, giờ đây…

Check available simulator device on Mac OS

Someday, you want to run a simulator device for your dev, but you don’t know what simulator device you have. Don’t worry, before running, you can check by using command: xcrun simctl list –json devices After running above command, you will get the result with json format. Here you will focus on the field isAvailable….