Xóa file khỏi repository và đưa vào .gitignore

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Bài viết chỉ ra cách để xóa các file không cần thiết khỏi repository và đưa vào file .gitignore và đồng thời vẫn giữ nguyên các file đó ở local.

Bước 1: Commit tất cả các thay đổi

Phải đảm bảo là tất cả các thay đổi đươc commit lên repository, bao gồm cả file .gitignore.

Bước 2: Xóa toàn bộ files khỏi repository

Sử dụng command sau:

git rm -r --cached .

Trong đó:

  • rm là lệnh xóa
  • -r sẽ cho phép xóa bằng đệ quy (xóa các file bên trong thư mục)
  • –cached sẽ chỉ xóa các files từ index. Và các files vẫn tồn tại ở local.
  • . chỉ ra là tất cả các files sẽ untracked. Có thể chỉ untrack file với command git rm --cached foo.txt.
    The rm command can be unforgiving. If you wish to try what it does beforehand, add the -n or --dry-run flag to test things out.

Bước 3: Add lại tất cả files

git add .

Bước 4: Commit

git commit -m '.gitignore fix'

Đến đây thì repository của bạn đã sạch sõe rồi 🙂

Đừng quên push các thay đổi lên remote nhé 😀 git push

Nguồn tham khảo

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Nếu thấy hay thì like, share và comment để cùng nhau học tập nhé !^^

Bài viết liên quan

Bài viết cùng chuyên mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *