Vòng đời của một docker container

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
11

Vòng đời của một docker container

Hình dưới đây mô tả vòng đời của một docker container, từ lúc create, run cho đến destroy

Lifecyle of docker container

Một số các CLI commands cơ bản khi làm việc với docker containers

Create container

Tạo mới một container, chỉ rõ image tương ứng. Docker sẽ được khởi động sau.

docker create --name  

Run docker container

Chạy container với các option: image, lệnh / , cờ -d để chạy container ở background

docker run -it -d --name   bash

Magic of docker run
Nguồn: http://www.slideshare.net/w_akram/docker-introduction-59904719

Pause container

Dừng các tiến trình bên trong container

docker pause 

Unpause container

Bỏ dừng các tiến trình bên trong container:

docker unpause 

Start container

Khởi động container nếu nó đang ở trạng thái dừng

docker start 

Stop container

Để dừng container và các tiến trình chạy bên trong container:

docker stop 

Để dừng tất cả các containers đang chạy:

docker stop $(docker ps -a -q)

Restart container

Khởi động lại container cũng như các tiến trình bên trong container:

docker restart 

Kill container

docker kill 

Destroy container

Chỉ nên dùng khi mà container đã stop, không nên dùng khi container đang chạy.

docker rm 

Xóa tất cả các containers đã dừng

docker rm $(docker ps -q -f status=exited)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
11

Nếu thấy hay thì like, share và comment để cùng nhau học tập nhé !^^

Bài viết liên quan

Bài viết cùng chuyên mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *