Serials Javascript Style Guide – Accessors

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Accessors

Not required

Không bắt buộc hàm truy cập đối với các thuộc tính

No getters-setters

Không dùng JavaScript getters/setters vì chúng gây ra side effects không mong muốn và khó test, maintain, và vài lý do khác. Vì thế nên sử dụng getVal()setVal('hello') nếu muốn có hàm truy cập.

// bad
class Dragon {
 get age() {
  // ...
 }

 set age(value) {
  // ...
 }
}

// good
class Dragon {
 getAge() {
  // ...
 }

 setAge(value) {
  // ...
 }
}

Boolean prefix

nếu property/method là kiểu boolean, thì sử dụng isVal() hoặc hasVal().

// bad
if (!dragon.age()) {
 return false;
}

// good
if (!dragon.hasAge()) {
 return false;
}

Consistent

Phải nhất quán việc tạo hàm get()set().

class Jedi {
 constructor(options = {}) {
  const lightsaber = options.lightsaber || 'blue';
  this.set('lightsaber', lightsaber);
 }

 set(key, val) {
  this[key] = val;
 }

 get(key) {
  return this[key];
 }
}

Tổng hợp Serial Javascript Style Guide

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Nếu thấy hay thì like, share và comment để cùng nhau học tập nhé !^^

Bài viết liên quan

Bài viết cùng chuyên mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *