Serials Javascript Style Guide – References

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
91

2. References

2.1 Prefer const

Sử dụng const cho tất cả tham chiếu; tránh sử dụng var. eslint: prefer-const, no-const-assign

Vì sao ư? Để tránh những bugs khó tái hiện do developer reassign lại tham chiếu thôi.

// bad
var a = 1;
var b = 2;

// good
const a = 1;
const b = 2;

2.2 Disallow var

Nếu bạn muốn thay đổi tham chiếu thì hãy sử dụng let thay vì var. eslint: no-var

Tại sao ư? let sử dụng trong block-scoped hơn là function-scoped như var.

// bad
var count = 1;
if (true) {
  count += 1;
}

// good, use the let.
let count = 1;
if (true) {
  count += 1;
}

2.3 Block scope

Chú ý rằng cả letconst là block-scoped.

// const and let only exist in the blocks they are defined in.
{
  let a = 1;
  const b = 1;
}
console.log(a); // ReferenceError
console.log(b); // ReferenceError
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
91

Nếu thấy hay thì like, share và comment để cùng nhau học tập nhé !^^

Bài viết liên quan

Bài viết cùng chuyên mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *