Cách đối phó với 7 kiểu sếp tệ

Sếp tồi khiến công ty rối loạn. Vài người thể hiện sự kém cỏi một cách lộ liễu, một số người khác âm thầm hủy hoại nhân viên hay lợi dụng nhân viên làm bàn đạp tiến thân. Dù cho cách thức như thế nào, thì sếp tồi cũng trực tiếp làm trì trệ sự…

Yii 2.0 – Các bước xây dựng một REST API

1.Action index 2.Action View 3.Action Create 4.Action Update 5.Action Delete 6.Action DeleteAll This is wiki page is useful if you are trying to build a customized REST API in Yii2.0 Note: Yii 2 includes a generic REST feature (ActiveController class) that implements a basic REST API for one of your models that you may be…